Terapi og rådgivning ved John Gissel

 

Ide, ansvar og inspiration

Formålet med »Center for personlig rådgivning og terapi« er at skabe et professionelt, fordomsfrit og jordnært miljø, hvor der er mulighed for både aktiv fordybelse, selvindsigt og udvikling for kunder, klienter og kursister.

Der lægges stor vægt på respekten for den enkeltes liv, ønsker, ansvar og hvad der er realistisk muligt for den enkelte.

Centeret arbejder både med privatpersoner, virksomheder og institutioner.

 

Faglig opdatering

Jeg driver »Center for personlig rådgivning og terapi« og har derfor et stort ansvar for, at fagligheden er i orden. Samtidig er det vigtigt, at jeg kender mine styrker, begrænsninger og at jeg er ærlig.

Jeg har også et ansvar for at lade mig inspirere af andre. F.eks. formår den buddhistiske lære og livsfilosofi ofte at vende det hele på hovedet for mig, så jeg på ny må tage stilling til, hvad der føles rigtigst, når jeg selv skal træffe et valg.

Den canadiske psykolog Vance Peavys kurser og syn på konstruktivistisk vejledning er en stor inspirationskilde til mit arbejde. Jeg kan nævne flere gode læremestre, som jeg har været så heldig at møde på min vej.


Center for personlig rådgivning og terapi » Fjeldevej 6, Gl. Rye » 8680 Ry » Telefon 86 89 82 54