Terapi og rådgivning ved John Gissel

 

Coaching, rådgivning og samtale

Udover coaching arbejder jeg med to former for terapeutisk hjælp: Rådgivning og samtale. Rådgivning er til akutte tilfælde og kan hjælpe her og nu, hvor samtale er en dybere og længerevarende form.

 

Rådgivning

Rådgivning er en form, hvor du kan få hjælp til at belyse en problemstilling fra flere vinkler. Jeg kan hjælpe dig med at adskille de begreber, der er indeholdt i problemstillingen. Så du kan se mere klart og tydeligt, hvor dine valg og næste handlingsmuligheder er. Rådgivning er også en hjælp til pludselig opstået krise som ulykke og dødsfald.

Rådgivning er ikke terapi, men afgrænset til her og nu situationen - jeg tilbyder også rådgivning pr. telefon.

 

Samtale

Samtalen bruges, hvis der er behov for at gå dybere ind i en problemstilling. Vi kan f.eks. også kigge tilbage på »gamle« oplevelser og handlingsmønstre – gennem samtalen kan jeg hjælpe dig med at tydeliggøre en mulig vej til at udvikle og forandre. Samtaleformen er terapi, hvor der oftest indgår hjemmearbejde fra gang til gang.

 

Coaching

I et coaching-forløb er jeg din personlige samarbejdspartner og her arbejder vi med forandring og forbedring. Ved at tydeliggøre dine mål og måske finde gemte eller glemte ressourcer frem åbner det muligheder for at udarbejde nye handlingsplaner og strategier til at nå de mål, du sætter.

Som din coach er min opgave at stille de rigtige spørgsmål og derved også få tydeliggjort om dine mål er realistiske i forhold til dine ressourcer og inderste lyst. Hvorvidt Coaching-sessionen skal indeholde råd og vejledning eller kun bygge på spørgsmål, vil indgå i den psykologiske aftale vi laver. Coaching-sessioner kan være som en enkelt session, i et forløb eller gennem telefonmøder.


Center for personlig rådgivning og terapi » Fjeldevej 6, Gl. Rye » 8680 Ry » Telefon 86 89 82 54